Fotovoltaika

Solárne Off-Grid (ostrovné) systémy

Solárny ostrovný systém je ideálne riešenie pre všetkých, ktorí potrebujú vyriešiť solárny systém na chate alebo záhradnom domčeku. Solárny ostrovný systém zaistí napájanie menších elektrických spotrebičov (chladnička, televízor, ...) alebo elektrického osvetlenia. Takýto fotovoltaický ostrovný systém skrátka zabezpečí energiu aj na miestach, kde nie je možnosť pripojenia sa do rozvodnej siete. 

On-Grid (sieťové) solárne systémy 

On-grid solárny systém je najčastejším spôsobom využitia solárnej energie resp. fotovoltaické elektrárne a úspory nákladov za elektrinu v domácnosti. Takýto systém zaistí napájanie pre zapnuté spotrebiče v danom okamihu a energie pre tieto spotrebiče nebude brána z rozvodnej elektrickej siete, ale z fotovoltaických panelov. 

Hybridné solárne systémy 

Hybridné solárne systémy sa využívajú najmä tam, kde je potrebná ich prevádzka počas celého roka a kde je občas používané zariadenie s vysokým príkonom. Tieto hybridné solárne systémy môžu pracovať s podporou rozvodnej siete prípadne iného záložného zdroja, alebo v režime úplnej autonómnej prevádzky.

Karavan / auto sady / Lode / jachty 

Ponúkame Vám solárne panely, sady držiakov pre solárne panely, prepojovače batérií a ostatné vybavenie zabezpečí zdroj energie pre vašu loď alebo karavan, ktorá môže fungovať Off-grid. Vďaka nim sa môžete pokojne plaviť po šírom mori či jazere bez strachu, že by ste ostali bez potrebnej elektrickej energie. Alebo zabezpečíte energetickú nezávislosť vášho karavanu.

Fotovoltaický ohrev vody 

Solárny ohrev vody je ideálny spôsob ako ohriať vodu najmä na miestach, kde nie je prístup k elektrickej energii resp. elektrickej rozvodnej sieti, alebo je jeho účelom skrátka ušetriť spotrebu elektrickej energie. 

Výhoda fotovoltaika vs. fototermika 

  • Výhodou fotovoltaického ohrevu vody je jednoduchosť inštalácie, bez čerpadiel, trubiek, ...
  • Systém neobsahuje pohyblivé prvky
  • Nízke náklady na prevádzku a servis.
  • Premena svetelnej energie na tepelnú.
  • Fotovoltaické systémy nikdy nezamrznú ani sa neprehrejú.